Ne kemi mënyrat më të thjeshta dhe të sigurta të pagesës që aktuallisht janë në tregun Shqiptar.

1. Me korrier vetëm për qytetin e Tiranës. Ju paguani vetëm pasi produkti është dorëzuar tek ju. Kjo mënyrë ju ofron sigurinë më të madhe të mundshme. Nuk ka nevojë për kartë krediti apo llogari bankare dhe përsëri përfitoni nga shumëllojshmëria e produkteve dhe çmimet e lira që ne ofrojmë.

2. Me transferte bankare Kjo mënyrë vlen për të gjithë, kudo që ndodhen. Gjatë proçesit të blerjes, nëse zgjidhni këtë mënyrë, do ju shfaqen dy llogari bankare, njëra për jashtë Shqipërisë dhe tjetra për brenda Shqipërisë. Të dyja llogaritë jane nga Raiffeisen Bank dhe janë të regjistruara në emër të Nettrade Albania. Kështu ç'do pagesë e depozituar në këtë llogari, është e sigurt dhe ju keni të drejtën ta merrni mbrapsht nëse ne nuk plotësojmë kushtet dhe premtimet që ju japim.

  • Raiffeisen
  • Logaria ne lek 0001609323

  • Ibani: AL37202110060000000001609323 

  • Llogaria ne Euro 0011609323

  • AL22202110060000000011609323

3. Paypal është mënyra e tretë që ofrojmë. Kjo është mënyra që zgjedhin miliona blerës online në të gjithë botën. Ne nuk mund të tërheqim lekët që ju depozitoni për blerjen tuaj nëse nuk kemi përmbushur të gjitha detyrimet për të cilat ju paguani. 4. Easy Pay Zgjidhja Easypay siguron që pagesat të bëhën online dhe nëpërmjet celularit në platformën Android, Apple dhe Ëindoës, shpejt, pa rrezik dhe me siguri maksimale.

4. Easy Pay Zgjidhja Easypay siguron që pagesat të bëhen online dhe nëpërmjet celularit në platformën Android, Apple dhe Windows, shpejt, pa rrezik dhe me siguri maksimale.